O Biurze Karier Uniwersytetu SWPS

kim jesteśmy, bk, biuro karier
Wspieramy studentów Uniwersytetu SWPS w twórczym poszukiwaniu i rozwijaniu własnego potencjału i utrzymujemy relacje z absolwentami. Łącząc informacje na temat kompetencji naszych studentów i absolwentów z wiedzą o potrzebach pracodawców jesteśmy łącznikiem między tymi dwoma światami.

Działamy w 5 miastach,

w których Uniwersytet SWPS ma swoje Kampusy:

Nasz zespół to 15 osób

doradczynie kariery wspierające studentów i absolwentów w rozpoznawaniu ich talentów i planowaniu ścieżki zawodowej
specjaliści ds. współpracy z pracodawcami oraz specjaliści ds. organizacji szkoleń wspierający firmy i organizacje w prowadzeniu działań employer brandingowych na uczelni (takich jak np. spotkania, warsztaty, targi pracy)
specjaliści ds. rynku pracy zajmujący się rekrutacją na staże i na różnego rodzaju stanowiska
koordynatorzy biur karier na kampusach zamiejscowych czuwający nad efektywną pracą biur w zakresie obsługi studentów i absolwentów oraz pracodawców
trenerzy prowadzący warsztaty rozwojowe
coachowie kariery stanowiący wsparcie w wyznaczaniu celów zawodowych, wypracowaniu ścieżki kariery oraz bieżących wyzwaniach w miejscu pracy

Poznajcie nas

WARSZAWA

Olga Kożuchowska Olga Kożuchowska

Olga Kożuchowska

Kierownik Biura Karier
Kontakt
okozuchowska@swps.edu.pl
tel. 22 517 99 62, 721 470 234
Wydział
Uniwersytet SWPS w Warszawie
Media społecznościowewy
Dotychczasowe doświadczenie
Koordynacja projektów społecznych i edukacyjnych, doradztwo zawodowe i prowadzenie szkoleń. Doświadczenie pracy w instytucjach publicznych, ngo i szkołach wyższych.
Działania prowadzone dla studenta/pracodawcy w ramach BK
 • Doradztwo zawodowe.
 • Warsztaty, organizacja spotkań z pracodawcami.
Specjalizacja w ramach BK
#biurokarierwarszawa, #doradztwokariery, #pośrednictwopracy, #informacjaorynkupracy, #ofertypracy
Zainteresowania
Filmy, podróże, książki
Marta Gawrońska Marta Gawrońska

Marta Gawrońska

Doradczyni zawodowa
Kontakt
mgawronsak@swps.edu.pl
tel. 22 517 98 32, 22 813 64 42
Wydział
Uniwersytet SWPS w Warszawie
Media społecznościowe
Dotychczasowe doświadczenie
Od kilkunastu lat pracuję z osobami na różnych etapach ich kariery zawodowej, wspierając ich w wyborach, zmianach, rozwoju w wybranych kierunkach.
Działania prowadzone dla studenta/pracodawcy w ramach BK
 • Diagnozuję potencjał zawodowy, wspieram określeniu celu zawodowego
 • Wspieram w zaplanowaniu ścieżek rozwoju zawodowego z uwzględnieniem posiadanych kompetencji zawodowych
 • Przygotowuję do kontaktu z pracodawcą (dokumenty aplikacyjne, rozmowa kwalifikacyjna).
Specjalizacja w ramach BK
#biurokarierwarszawa, #doradztwokariery, #doradztwozawodowe, #pośrednictwopracy, #informacjaorynkupracy, #dokumentyaplikacyjne, #testypredyspozycjizawodowych
Zainteresowania
Literatura, film, psychologia
Karolina Suszek Karolina Suszek

Karolina Suszek

Specjalista ds. współpracy z pracodawcami
Specjalista ds. rynku pracy
Kontakt
ksuszek@swps.edu.pl
tel. 22 517 99 62
Wydział
Uniwersytet SWPS w Warszawie
Media społecznościowe
Dotychczasowe doświadczenie
Doradca zawodowy i trener pracy z doświadczeniem w pracy w organizacjach pozarządowych, szkołach ponadgimnazjalnych i szkołach wyższych realizujący usługi doradcze i szkoleniowe na rzecz osób długotrwale bezrobotnych i wchodzących na rynek pracy. Ankieter i diagnosta rynku pracy wśród klientów urzędów oraz studentów, absolwentów, przedsiębiorców i młodych matek. Pośrednik pracy dla cudzoziemców mieszkających w Polsce.
Działania prowadzone dla studenta/pracodawcy w ramach BK
 • Pośrednictwo pracy, wydarzenia z pracodawcami, konsultacje dla pracodawców.
 • Promocja pracodawców wśród studentów, program staży, praktyki nieobowiązkowe.
 • Informacje o rynku pracy, sylwetki pracodawców, współpraca z absolwentami.
Specjalizacja w ramach BK
#biurokarierwarszawa, #doradztwokariery, #doradztwozawodowe, #pośrednictwopracy, #informacjaorynkupracy, #praktykistudenckie, #ofertypracy, #warsztaty, #dokumentyaplikacyjne, #markaosobista, #markapracodawcy, #absolwenci, #pracodawcy, #ofertabiurakarier, #socialmediabk, #facebook, #linkedin, #targipracy
Zainteresowania
Sztuka miejska, filmy krótkometrażowe
Anna Skrzypa Anna Skrzypa

Anna Skrzypa

Specjalista ds. Rozwoju Zawodowego
Kontakt
Wydział
Uniwersytet SWPS w Warszawie
Dotychczasowe doświadczenie
Prowadziłam warsztaty i szkolenia dotyczące aktywizacji zawodowej dla osób poszukujących pracy. Wspierałam uczestników zajęć w odkrywaniu ich własnego potencjału, opracowywaniu dokumentów aplikacyjnych oraz w przygotowaniu się do spotkań rekrutacyjnych. Zajęcia również miały na celu dostarczanie informacji dot. możliwości dalszego rozwoju oraz budowanie postaw pro - aktywnych, a także motywowanie do działania. W firmie consultingowej zajmowałam się diagnozą i oceną kompetencji podczas projektów Development i Assessment Center.
Działania prowadzone dla studenta/pracodawcy w ramach BK
 • Prowadzę konsultacje i warsztaty z doradztwa zawodowego.
 • Wspieram przy opracowywaniu dokumentów aplikacyjnych.
 • Diagnozuję potencjał, mocne strony i predyspozycje zawodowe, aby ułatwić podejmowanie decyzji dotyczące kariery.
 • Przygotowuję również do rozmów kwalifikacyjnych, poznajemy metody rekrutacji, a przede wszystkim wspólnie ze studentem opracowujemy plan działania, aby przybliżyć się do realizacji wymarzonych celów i marzeń.
Specjalizacja w ramach BK
#biurokarierwarszawa, #doradztwokariery, #doradztwozawodowe, #pośrednictwopracy, #informacjaorynkupracy, #praktykistudenckie, #ofertypracy, #szkolenia, #warsztaty, #dokumentyaplikacyjne, #markaosobista, #absolwenci, #ofertabiurakarier, #socialmediabk, #facebook, #testypredyspozycjizawodowych, #targipracy
Zainteresowania
Podróże małe i duże, joga, crossfit
Anna Sawczuk Anna Sawczuk

Anna Sawczuk

Doradca ds. przedsiębiorczości
Kontakt
asawczuk@swps.edu.pl
tel. 22 813 64 42
Wydział
Uniwersytet SWPS w Warszawie
Media społecznościowe
Dotychczasowe doświadczenie
Jestem doradcą zawodowym i doradca przedsiębiorczości oraz trenerem biznesu. Prowadzę własną firmę i pomagam zakładać i rozwijać nowe przedsięwzięcia. Mam doświadczenie w sektorze biznesowym i organizacji pozarządowych.
Działania prowadzone dla studenta/pracodawcy w ramach BK
 • Doradztwo przedsiębiorczości.
 • Warsztaty biznesowe.
 • Testy predyspozycji.
 • Opracowanie strategii biznesu, pisanie biznesplanów.
 • Zdobywanie dotacji.
 • e-marketing.
 • Nauka sprzedaży i obsługi klienta.
Specjalizacja w ramach BK
#biurokarierwarszawa, #doradztwokariery, #doradztwozawodowe, #szkolenia, #warsztaty, #doradztwobiznesowe
Zainteresowania
Przyroda, czytanie i nowości
Renata Klujewska Renata Klujewska

Renata Klujewska

Specjalista Biura Karier
Kontakt
Wydział
Uniwersytet SWPS w Warszawie
Media społecznościowe
Dotychczasowe doświadczenie
Prowadzenie działań w celu promocji wydarzeń, organizacja staży dla studentów, monitoring absolwenta w ramach projektu, dbanie o wizerunek Biura Karier na Uczelni i po za nią.
Działania prowadzone dla studenta/pracodawcy w ramach BK
 • Współpraca z pracodawcami: staże, praktyki.
 • Obsługa studenta.
Specjalizacja w ramach BK
#biurokarierwarszawa
Zainteresowania
Malarstwo, literatura kryminalna, rolki
Alicja Silska-Kluza Alicja Silska-Kluza

Alicja Silska-Kluza

Doradczyni zawodowa
Kontakt
asilska-kluza@swps.edu.pl
tel. 22 517 98 32
Wydział
Uniwersytet SWPS w Warszawie
Media społecznościowe
Dotychczasowe doświadczenie
Od kilku lat wspieram osoby w definiowaniu predyspozycji, odkrywaniu motywacji do działania, podejmowaniu ważnych decyzji i realizacji celów zawodowych. Pracuję jako doradczyni zawodowa i coach oraz prowadzę szkolenia. Posiadam również doświadczenie w diagnozowaniu kompetencji społeczno-zawodowych.
Działania prowadzone dla studenta/pracodawcy w ramach BK
 • Prowadzę konsultacje indywidualne z doradztwa zawodowego, coachingu kariery i pośrednictwa pracy.
 • Pomagam w opracowaniu dokumentów aplikacyjnych i przygotowaniu do rozmowy kwalifikacyjnej.
 • Współtworzę i prowadzę szkolenia z zakresu kompetencji miękkich..
Specjalizacja w ramach BK
#biurokarierwarszawa, #doradztwokariery, #doradztwozawodowe, #pośrednictwopracy, #informacjaorynkupracy, #szkolenia, #warsztaty, #dokumentyaplikacyjne, #markaosobista, #absolwenci, #ofertabiurakarier, #testypredyspozycjizawodowych
Zainteresowania
Psychologia różnic indywidualnych, turystyka piesza, biegi długodystansowe
Hanna Szotek Hanna Szotek

Hanna Szotek

Doradczyni zawodowa
Kontakt
hszotek@swps.edu.pl
tel. 22 517 98 32
Wydział
Uniwersytet SWPS w Warszawie
Media społecznościowe
Dotychczasowe doświadczenie
Dotychczas pracowałam zarówno jako psycholog, psycholog transportu i doradca zawodowy prowadząc szkolania, warsztaty dla dorosłych i młodzieży oraz indywidualne diagnozy potenciału, badania psychologiczne i psychotechniczne. Pomagałam w wyborze ścieżki edukacyjnej uczniom i wspierałam ich rodziców.
Działania prowadzone dla studenta/pracodawcy w ramach BK
 • Dla studentów i absolwentów prowadzę doradztwo zawodowe, w ramach którego pomagam w wyznaczaniu ścieżki zawodowej, odkrywaniu potencjału i przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych oraz znalezienu miejsca praktyk, staży i pracy. Realizuję warsztaty rozwijajace kompetencje potrzebne na rynku pracy..
 • Informacje o rynku pracy, sylwetki pracodawców, współpraca z absolwentami.
Specjalizacja w ramach BK
Zainteresowania
śpiew, taniec, góry

Poznań

Adrianna Bołądź Adrianna Bołądź

Adrianna Bołądź

Koordynator Biura Karier Uniwersytetu SWPS w Poznaniu
Kontakt
Wydział
Uniwersytet SWPS w Poznaniu
Media społecznościowe
Dotychczasowe doświadczenie
Koordynator Biura Karier. Specjalista ds. Rozliczeń i Kontroli Projektów UE.
Działania prowadzone dla studenta/pracodawcy w ramach BK
 • Organizacja we współpracy z firmami bezpłatnych eventów, warsztatów i szkoleń.
 • Budowanie relacji z pracodawcami.
 • Promocja i realizacja bieżących projektów.
 • Realizacja i nadzór projektów współfinansowanych z UE.
 • Współpraca z pracodawcami w zakresie pośrednictwa pracy, staży i praktyk.
 • Obsługa i monitoring kanałów społecznościowych.
Specjalizacja w ramach BK
#biurokarierpoznan, #pośrednictwopracy, #praktykistudenckie, #ofertypracy, #szkolenia, #warsztaty, #dokumentyaplikacyjne, #absolwenci, #pracodawcy, #ofertabiurakarier, #socialmediabk, #facebook, #targipracy
Zainteresowania
Handmade, fotografia, wystrój wnętrz, eksploracja zamków, pałaców najlepiej opuszczonych
Katarzyna Waszak Katarzyna Waszak

Katarzyna Waszak

Doradca zawodowy
Kontakt
kwaszak@swps.edu.pl
tel. 693 440 115
Wydział
Uniwersytet SWPS w Poznaniu
Media społecznościowe
Dotychczasowe doświadczenie
Od początku kariery pracuję jako doradca kariery i trener/szkoleniowiec, a od ponad roku także jako wykładowca akademicki. Specjalizuję się w realizacji indywidualnych konsultacji z doradztwa zawodowego oraz zajęciach grupowych rozwijających kompetencje miękkie. Na swoim koncie posiadam także praktykę w budowaniu modeli kompetencyjnych oraz ocenie kandydatów podczas sesji Assessment Centre. W pracy najczęściej spotykam się z osobami dorosłymi, jednak prowadzę także działania edukacyjne w szkołach podstawowych i średnich.
Działania prowadzone dla studenta/pracodawcy w ramach BK
 • Diagnoza zasobów i predyspozycji zawodowych studentów.
 • Wsparcie w określaniu określeniu celów zawodowych.
 • Pomoc w procesie poszukiwania pracy (tworzenie profesjonalnych dokumentów aplikacyjnych, przygotowanie do spotkania z pracodawcą.
 • Udzielanie informacji na temat metod selekcji kandydatów na rynku pracy.
 • Wsparcie i motywacja studentów do podejmowania aktywności zawodowej i rozwoju kompetencji
Specjalizacja w ramach BK
#biurokarierpoznan, #planowaniekariery, #spotkaniezpracodawcą, #diagnozapotencjałuzawodowego
Zainteresowania
Rozmowy z ludźmi, gry planszowe i towarzyskie, asertywna komunikacja

Wrocław

Adriana Andrzejewska Adriana Andrzejewska

Adriana Andrzejewska

Koordynator Biura Karier
Kontakt
aandrzejewska@swps.edu.pl
tel. 693 440 127, 71 750 72 70
Wydział
Uniwersytet SWPS we Wrocławiu
Media społecznościowe
Działania prowadzone dla studenta/pracodawcy w ramach BK
 • Doradztwo zawodowe.
 • Poradnictwo zawodowe.
 • Pośrednictwo pracy.
Specjalizacja w ramach BK
#biurokarierwroclaw, #doradztwokariery, #doradztwozawodowe, #pośrednictwopracy, #informacjaorynkupracy, #ofertypracy, #warsztaty, #dokumentyaplikacyjne, #absolwenci, #pracodawcy, #ofertabiurakarier, #testypredyspozycjizawodowych, #targipracy
Zainteresowania
Literatura, film, podróże

Katowice

Marzena Kaźmierska Marzena Kaźmierska

Marzena Kaźmierska

Koordynator Biura Karier w Katowicach
Kontakt
mkazmierska@swps.edu.pl
tel. 32 750 60 82, 885 555 934
Wydział
Uniwersytet SWPS w Katowicach
Media społecznościowe
Dotychczasowe doświadczenie
Doświadczenie w organizacji szkoleń, realizacji projektów unijnych oraz prowadzeniu procesów rekrutacyjnych.
Działania prowadzone dla studenta/pracodawcy w ramach BK
 • Realizacja i nadzór nad projektami unijnymi.
 • Organizacja szkoleń, warsztatów i spotkań z pracodawcami.
 • Publikowanie ofert pracy i staży.
 • Promocja działań Biura Karier.
Specjalizacja w ramach BK
#biurokarierkatowice, #pośrednictwopracy, #ofertypracy, #szkolenia, #warsztaty, #absolwenci, #pracodawcy, #ofertabiurakarier
Zainteresowania
Jazda na rowerze, podróże, turystyka górska
Aleksandara Zwyrtek-Tarach Aleksandara Zwyrtek-Tarach

Aleksandra Zwyrtek - Tarach

Doradczyni Zawodowa
Kontakt
Wydział
Uniwersytet SWPS w Katowicach
Media społecznościowe
Dotychczasowe doświadczenie
Posiadam 16-letnie doświadczenie w obszarze poradnictwa i informacji zawodowej. Prowadzę konsultacje indywidualne ukierunkowane na rozpoznawanie i dookreślanie potencjału zatrudnieniowego, w tym przy użyciu licencjonowanych narzędzi diagnozuję zainteresowania, preferencje i predyspozycje zawodowe, bilansuję kompetencje, wskazuję mocne strony i wypływające z nich możliwości zawodowe, a także obszary do rozwoju. Ponadto, prowadzę wykłady, szkolenia i warsztaty z obszaru rynku pracy, zarządzania zasobami ludzkimi oraz z psychologii biznesu. Wspieram młodzież w podejmowaniu decyzji edukacyjnych oraz dorosłych w planowaniu i modyfikowaniu ścieżki zawodowej. Łączę wiedzę z zakresu psychologii, zarządzania zasobami ludzkimi, doradztwa zawodowego i coachingu z doświadczeniem wyniesionym z różnych środowisk pracy. Kładę nacisk na indywidualne podejście do klienta.
Działania prowadzone dla studenta/pracodawcy w ramach BK
W ramach współpracy z Biurem Karier prowadzę usługę poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy. Oferuję konsultacje indywidualne odpowiadające potrzebom i oczekiwaniom studenta/ uczestnika projektu. W ramach spotkań wspólnie dookreślamy posiadane zasoby, rozpatrujemy możliwości edukacyjno - zawodowe, analizujemy potencjalne zagrożenia, stawiamy cele i tworzymy plany ich realizacji. Oprócz rozmowy pracujemy w oparciu o licencjonowane narzędzia - testy i kwestionariusze.
Specjalizacja w ramach BK
#biurokarierkatowice, #doradztwokariery, #doradztwozawodowe, #pośrednictwopracy, #informacjaorynkupracy, #warsztaty, #dokumentyaplikacyjne, #ofertabiurakarier, #testypredyspozycjizawodowych
Zainteresowania
Literatura - thrillery psychologiczne, rękodzieło

Sopot

Patrycja Rajek Patrycja Rajek

Patrycja Rajek

Koordynator Biura Karier Uniwersytetu SWPS w Sopocie
Kontakt
Wydział
Uniwersytet SWPS w Sopocie
Media społecznościowe
Dotychczasowe doświadczenie
Członek Zarządu Fundacji PSC, gdzie koordynuje projekty edukacyjno-szkoleniowe dla studentów i licealistów. Koordynator projektu "Gdyńskie Debaty Młodych" oraz "Koła w ruchu - projekt wsparcia pomorskich organizacji studenckich".
Działania prowadzone dla studenta/pracodawcy w ramach BK
 • Organizacja szkoleń i warsztatów dla studentów i absolwentów.
 • Organizacja Tragów Pracy.
 • Obsługa projektów dofinansowanych ze środków unijnych.
 • Utrzymywanie relacji z pracodawcami, w tym obsługa Rady Pracodawców.
 • Publikowanie ogłoszeń o pracę, staż, wolontariat.
 • Administrowanie grupą Biura Karier w Sopocie na portalu facebook.
Specjalizacja w ramach BK
#biurokariersopot, #pośrednictwopracy, #praktykistudenckie, #ofertypracy, #szkolenia, #warsztaty, #dokumentyaplikacyjne, #absolwenci, #pracodawcy, #ofertabiurakarier, #socialmediabk, #facebook, #targipracy
Zainteresowania
Protokół dyplomatyczny, działalność społeczna, film
Katarzyna Wymysłowska Katarzyna Wymysłowska

Katarzyna Wymysłowska

Doradczyni zawodowa
Kontakt
kwymyslowska@swps.edu.pl
tel. 667 520 714
Wydział
Uniwersytet SWPS w Sopocie
Media społecznościowe
Dotychczasowe doświadczenie
Od ponad 10 lat specjalizuję się w poradnictwie zawodowym, personalnym oraz w rekrutacjach. Od 5 lat współpracuję z różnymi instytucjami przy realizacji projektów unijnych, dotyczących podnoszenia kwalifikacji i aktywizacji zawodowej. Udzielam konsultacji i tworzę ekspertyzy dotyczące rynku pracy. Prowadzę warsztaty i konsultacje indywidualnie. W ramach tych działań diagnozuję potencjał, wspieram klientów w definiowaniu celów, pomagam odkrywać najlepsze rozwiązania w realizacji planów zawodowych. Łączę potrzeby i oczekiwania kandydatów oraz pracodawców w budowaniu zawodowych relacji..
Działania prowadzone dla studenta/pracodawcy w ramach BK
 • Diagnoza mocnych stron i zasobów
 • Określanie predyspozycji zawodowych
 • Definiowanie celów zawodowych
 • Pomoc w przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych
 • Pomoc w przygotowaniu do rozmów kwalifikacyjnych
Specjalizacja w ramach BK
#biurokariersopot, #doradztwokariery, #diagnozakompetencji, #AC/DC, #kompetencjeprzyszłości, #mocnestrony, #rozmowakwalifikacyjna, #Dobrecv
Zainteresowania
Podróże bliższe i dalsze, Koncerty - żeby w duszy grało, Gry RPG, Literatura fantasy
Anna Dukowska Anna Dukowska

Anna Dukowska

Doradca Zawodowy
Kontakt
Wydział
Uniwersytet SWPS w Warszawie
Media społecznościowe
Dotychczasowe doświadczenie
Od 2006 roku jestem związana z doradztwem zawodowym. Jestem magistrem filozofii ukończyłam studia na Uniwersytecie im M. Kopernika w Toruniu, ukończyłam Studia Podyplomowe „Doradztwo Zawodowe” na Uniwersytecie Gdańskim, Szkołę Trenerską, GRUPA TROP oraz szereg kursów z zakresu: rekrutacji i selekcji pracowników, assesment center, coachingu, facylitacji, metod doradztwa zawodowego, stosowania testów predyspozycji zawodowych, analizy talentów itd. Praktyczne doświadczenie zdobywałam współpracując m.in z Centrum Rozwoju Talentów, Powiatowym Urzędem Pracy w Gdańsku, Gdańską Fundacją Innowacji Społecznych, Regionalnym Centrum Wolontariatu w Gdańsku, Centrum Integracji i Wsparcia Cudzoziemców w Gdansku, Urzędem Miasta w Gdańsku/Wydział Rozwoju Społecznego, Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia. Moje obszary aktywności obok doradztwa zawodowego to animacja kultury, zarządzanie projektami społecznymi, innowacje społeczne , aktywizacja zawodowa i integracja cudzoziemców. Z pasji od ok 9 lat prowadzę organizacje pozarządową Fundacja Nasza Przestrzeń działającą w obszarze aktywizacji społeczności lokalnych i edukacji na rzecz praw człowieka.
Działania prowadzone dla studenta/pracodawcy w ramach BK
 • Doradztwo zawodowe.
 • Warsztaty, organizacja spotkań z pracodawcami.
Specjalizacja w ramach BK
#biurokariersopot, #doradztwokariery, #informacjaorynkupracy, #warsztaty, #dokumentyaplikacyjne, #markaosobista, #absolwenci, #ofertabiurakarier, #linkedin, #testypredyspozycjizawodowych
Zainteresowania
Społeczna odpowiedzialność biznesu, animacja kultury, innowacje społeczne.
Słuchamy potrzeb i oczekiwań zarówno studentów i absolwentów poszukujących swoich wymarzonych miejsc pracy, jak i pracodawców, dla których ważne są kompetencje, doświadczenie i motywacja kandydatów.

Łącząc potrzeby obu stron z wiedzą, doświadczeniem oraz zapałem osób z naszego zespołu możemy organizować różnorodne inicjatywy:
doradztwo zawodowe i coaching kariery
doradztwo biznesowe
pośrednictwo pracy
diagnoza kompetencji
staże zawodowe i praktyki nieobowiązkowe
warsztaty i szkolenia
targi pracy i spotkania z pracodawcami
Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz tutaj.