#tajemnicapieczęci

Tajemnica Pieczęci - Zaproszenie / The Mystery of the Seal - an invitation

Tajemnica Pieczęci
Podczas jednej z moich podróży do Afryki usłyszałem pewne przysłowie: “Wielu małych ludzi w wielu małych miejscowościach, którzy czynią wiele małych rzeczy, mogą przemienić oblicze świata.” Ludzie żyjący zgodnie z tą filozofią potrafią drobnymi, codziennymi działaniami zmieniać otaczający ich świat.

ENGLISH VERSION BELOW

Kiedy dzisiaj patrzę na efekty projektu, który zaczęliśmy prawie rok temu czuję się trochę jak oni. Krok po kroku zmieniliśmy rzeczywistość. Od jakiegoś czasu bombardujemy Cię informacjami na temat Tajemnicy Pieczęci #tajemnicapieczęci. Do tej pory nie mogliśmy powiedzieć nic więcej poza ogólnikami, bo przecież to tajemnica. Dzisiaj jesteśmy gotowi, by ujawnić nasz sekret … A jest nim gra.

Gamifikacja czyli co?

Wiemy, że uczyć i rozwijać swoje kompetencje można w bardzo różnorodny sposób. Jednym z nich jest gamifikacja. Podczas zajęć uczestniczysz w wykładach, seminariach, kursach e-learningowych. My proponujemy Tobie kolejny format, który umożliwi Ci zarówno uczenie się, jak i mamy nadzieję okazję do wytchnienia od codzienności poprzez podróżowanie po kontynentach. Jednak to nie wszystko! Z czasem na platformie będa pojawiały się kolejne niespodzianki tj. zaproszenie na webinar bądź rozmowę z rekruterem.

Dlaczego warto?

Zapraszamy Cię do wzięcia udziału w najbardziej szalonej, nieprzewidywalnej i niesztampowej akcji, jakiej nie podjęła się jeszcze żadna uczelnia wyższa w Polsce. Nasz Uniwersytet jako pierwszy postanowił stworzyć projekt, w którym to właśnie Ty możesz nie tylko uratować świat, ale także zdobyć cenne nagrody - z Wielką Niespodzianką na Koniec włącznie.

Co czeka Cię po drodze?

Mnóstwo przygód. Odwiedzimy razem siedem kontynentów, poznasz niesamowitych ludzi i zdobędziesz wiedzę, niedostępną przeciętnemu śmiertelnikowi. Będziesz ścigać się w rankingach, rywalizować o cenne nagrody, a w wolnych chwilach odpoczywać na rozgrzanych słońcem deskach pokładu Scienti - naszego super luksusowego jachtu.

Zainteresowałem Cię?

Podejmiesz wyzwanie?

Od odkrycia Tajemnicy Pieczęci dzieli Cię jedno kliknięcie …

Wejdź do gry...odkryj www.tajemnicapieczeci.pl

Dołącz do Złotego Panteonu Uniwersytetu SWPS


ENGLISH VERSION

On one of my trips to Africa, I heard a proverb:

"Many little people in many small places who do many little things can change the face of the world."

People living in accordance with this philosophy are able to change the world around them with small, everyday actions. When I look at the effects of the project that we started almost a year ago today, I feel a bit like them. We changed the reality step by step.

For some time now, we've been bombarding you with information about the Seal Mystery #seal secret. So far, we could not say anything more than generalities, because it is a secret. Today we are ready to reveal our secret ... and that is the game.

Gamification, or what?

We know that you can teach and develop your competencies in many different ways. One of them is gamification. During your classes, you participate in lectures, seminars, and e-learning courses. We offer you another format that will enable you both to learn and we hope to take a break from everyday life by traveling across continents. But that's not all! Over time, new surprises will appear on the platform, such as an invitation to a webinar or an interview with the recruiter.

Why is it worth it?

We invite you to take part in the most crazy, unpredictable and unusual action that has not yet been undertaken by any university in Poland. Our University was the first to decide to create a project in which it is you who can not only save the world, but also win valuable prizes - including the Big Surprise at the End.

What awaits you along the way?

Lots of adventures. Together we will visit seven continents, you will meet amazing people and you will gain knowledge, unavailable to the average mortal. You will race in rankings, compete for valuable prizes, and in your free time you will rest on the sun-warmed boards of Scientia - our super luxurious yacht.

Did I manage to interest you?

Will you take up the challenge? You are one click away from discovering the Mystery of the Seal ...

Enter the game ... discover www.tajemnicapieczeci.pl

Join the Golden Pantheon of SWPS University 

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz tutaj.