Numer referencyjny
TA-201908021331

Konkurs: przyznanie stypendium naukowego w projekcie badawczym pt. Polskie Generalne Studium Wyborcze 2019

Szczegóły

Oferta ważna do
2019-09-01
Wysokość wynagrodzenia
4500,00
Branża
Badania i Rozwój
Rodzaj umowy/współpracy
Umowa stypendialna
Region
woj. mazowieckie
Miasto
Warszawa
Preferowane kierunki
Nie określono

Pracodawca

Pracodawca nie udostępnił wizytówki

Kierownik projektu: prof. dr hab. Radosław Markowski

Nr projektu: 2018/31/B/HS5/03403

Finansowanie: Narodowe Centrum Nauki w ramach konkursu OPUS 16

Miejsce pracy: Warszawa


Nazwa i opis projektu badawczego: Polskie Generalne Studium Wyborcze 2019

Projekt ma dwa cele.

Pierwszym z nich jest przeprowadzenie siódmej edycji Polskiego Generalnego Studium Wyborczego (PGSW) podczas wyborów parlamentarnych w 2019 roku. PGSW jest powyborczym sondażem przeprowadzonym na reprezentatywnej próbie dorosłych obywateli Polski. Zawiera szereg pytań dotyczących cech społeczno-demograficznych respondentów, postaw i poglądów politycznych, w tym najważniejsze dotyczą: demokracji, sytuacji gospodarczej, ważnych kwestii społecznych, a także udziału i głosowania w wyborach. Badanie PGSW 2019 obejmie wszystkie wyżej wymienione kwestie, a także wiele zagadnień związanych z niedawnymi wydarzeniami politycznymi i zmianami społecznymi.

Drugim celem jest opracowanie – na gruncie polskim - innowacyjnej i efektywnej kosztowo metodologii przeprowadzania badań wyborczych. Do 2015 roku w PGSW stosowaliśmy wywiad bezpośredni (CAPI) na losowej próbie populacji. Metoda ta natrafia na coraz poważniejsze przeszkody: respondenci są coraz mniej chętni do udziału w długich wywiadach, gromadzenie danych w ten sposób jest coraz trudniejsze i bardziej kosztowne. W ramach PGSW 2019 planujemy ocenić reprezentatywność sondaży internetowych (CAWI) poprzez porównanie z badaniami CAPI, a także przeprowadzić szereg eksperymentów politologicznych korzystając z panelowego zamysłu badania internetowego.

Naszym celem jest dostosowanie istniejących metod gromadzenia danych do zmieniających się okoliczności oraz efektywne wykorzystanie nowych technologii.

Oferujemy:

● umowę stypendialną na okres 1 listopada 2019 r. – 30 kwietnia 2021 r. (18 miesięcy);

● wynagrodzenie w wysokości 4500 PLN miesięcznie;

● możliwość rozwoju zawodowego;

● współautorstwo publikacji naukowych.

Wymagane dokumenty:

• CV naukowe zawierające w szczególności: ▪ opis osiągnięć naukowych (stypendia, nagrody oraz doświadczenie naukowe zdobyte w kraju lub za granicą, warsztaty i szkolenia naukowe, udział w projektach badawczych) ▪ listę publikacji, ▪ opis kompetencji do realizacji zadań określonych w opisie zadań.

● w przypadku studentów/ek studiów drugiego stopnia bądź co najmniej czwartego roku jednolitych studiów magisterskich: plany aplikowania na studia doktoranckie bądź kolejne studia drugiego stopnia z planowaną datą rozpoczęcia studiów, wyszczególnieniem uczelni/ innej jednostki naukowej i kierunku.

Dodatkowe informacje:

Ocena aplikacji zostanie przeprowadzona przez komisję konkursową zgodnie z Regulaminem przyznawania stypendiów naukowych NCN w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki. Po etapie oceny dokumentów aplikacyjnych, osoby najwyżej sklasyfikowane na liście rankingowej mogą zostać zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną. W przypadku doktorantów/doktorantek i studentów/studentek mających planowo ukończyć studia w trakcie trwania projektu, umowa zostanie zawarta max. do czasu upływu 6 m-cy, licząc od planowanej daty ukończenia studiów, natomiast warunkiem przedłużenia będzie przedstawienie dokumentów potwierdzających przyjęcie na studia drugiego stopnia lub studia doktoranckie lub przyjęcie do szkoły doktorskiej. Stypendysta, który przestał spełniać kryterium, na podstawie którego przyznano mu stypendium naukowe NCN, i który nie spełnia żadnego z pozostałych kryteriów wskazanych w § 3 pkt 3 Regulaminu przyznawania stypendiów naukowych NCN w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki, może pobierać stypendium naukowe NCN przez okres nie dłuższy niż 6 miesięcy.

Termin nadsyłania aplikacji: 10 września 2019 r. (rozmowy z wybranymi kandydatami odbędą się do końca września 2019 r.) Termin rozstrzygnięcia konkursu: 05 października 2019 r.

link do e-recrutera:

https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=11b746d579794ba79e5d16d2021045ed


Wyniki konkursu zostaną umieszczone na stronie internetowej swps.edu.pl. Od decyzji komisji stypendialnej nie przysługuje odwołanie.

Wymagania

 • status studenta ostatniego roku studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, realizowanych w uczelniach na terytorium Polski w zakresie nauk społecznych / status uczestnika studiów doktoranckich / status doktoranta w szkole doktorskiej w zakresie nauk społecznych;
 • zainteresowanie obszarem socjologii polityki, zachowań wyborczych, metodologią badań ilościowych w naukach społecznych;
 • zdolności organizacyjno-administracyjne;
 • doświadczenie organizacyjne w zakresie prowadzenia projektów i badań;
 • znajomość pakietów statystycznych stosowanych w naukach społecznych (R, Stata, SPSS);
 • gotowość do uczenia się nowego oprogramowania;
 • bardzo dobra obsługa komputera;
 • dyspozycyjność i (okresowo) gotowość do pracy także w weekendy;
 • znajomość języka angielskiego, pozwalająca na swobodną komunikację;
 • dodatkowym atutem będzie doświadczenie pracy w środowisku akademickim, a także dorobek naukowy z zakresu empirycznych, ilościowo zorientowanych nauk społecznych, udokumentowany publikacjami, aktywnym udziałem a konferencjach naukowych, udziałem w realizacji projektów badawczych.

Zadania

 • wsparcie zespołu projektowego w zakresie realizacji zadań badawczych i organizacyjnych przewidzianych w projekcie;
 • udział analizowaniu i interpretacji uzyskanych wyników.
 • udział w obróbce danych uzyskanych w trakcie realizacji projektu;
Oferta utraciła ważność.
Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz tutaj.